POZNAŃSKI INFORMATOR KULTURALNY IKS PAŹDZIERNIK 2000